ગુજરાતી

માં ઉચ્ચવર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉચ્ચવર્ણ1ઉચ્ચવર્ણું2

ઉચ્ચવર્ણ1

પુંલિંગ

  • 1

    ઊંચી વર્ણ–નાત.

ગુજરાતી

માં ઉચ્ચવર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉચ્ચવર્ણ1ઉચ્ચવર્ણું2

ઉચ્ચવર્ણું2

વિશેષણ

  • 1

    ઊંચી વર્ણનું.