ઉચ્છેદક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉચ્છેદક

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્છેદ કરનાર.