ઉછાળો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉછાળો ખાવો

  • 1

    જોરથી ઊછળવું.