ઉછાળો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉછાળો મારવો

  • 1

    જોરથી ઊછળવું.