ઉછીતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉછીતું કરવું

  • 1

    ઉછીનું લેવું; દેવું કરવું.