ઉછીનું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉછીનું લેવું

  • 1

    (પાછું આપવાની શરતે) મેળવવું.