ઉઠાડી મેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઠાડી મેલવું

  • 1

    કાઢી મૂકવું; સ્થાનેથી હઠાવવું; ઉઠાડી કાઢવું.