ઉઠાડી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઠાડી લેવું

  • 1

    (નિશાળમાં) ભણતાને ત્યાંથી ખેંચી લેવું; નિશાળ જતું બંધ કરવું.