ઉઠાવદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઠાવદાર

વિશેષણ

  • 1

    સારા ઉઠાવ–દેખાવવાળું.

  • 2

    અસરકારક.