ગુજરાતી

માં ઉડગણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉડગણ1ઉડુગણ2

ઉડગણ1

પુંલિંગ

  • 1

    + ઉડુગણ; તારાઓનો સમૂહ; તારાઓ.

ગુજરાતી

માં ઉડગણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉડગણ1ઉડુગણ2

ઉડુગણ2

પુંલિંગ

  • 1

    તારાઓનો સમૂહ; તારાઓ.