ઉડગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉડગણ

પુંલિંગ

  • 1

    + ઉડુગણ; તારાઓનો સમૂહ; તારાઓ.

ઉડુગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉડુગણ

પુંલિંગ

  • 1

    તારાઓનો સમૂહ; તારાઓ.