ઉડાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉડાડવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ઉઠાવવું; ઊચકવું; ઉપાડવું.

 • 2

  નજર ચુકાવવી; ધીમેથી ઉપાડી જવું–ચોરવું.

 • 3

  (ખૂબ) ખાવું.

 • 4

  ઉઠાડવું; જગાડવું.

 • 5

  ઊભું કરવું; અસ્તિત્ત્વમાં આણવું; તૈયાર કરવું.

 • 6

  પાળવું; માનવું; બજાવવું (જેમ કે, હુકમ, ચાકરી, તાબેદારી, આજ્ઞા ઇ૰ સાથે).

 • 7

  (પાંખવાળો જીવ) ઊડી જાય એમ કરવું (જેમ કે, માંખ ઉડાડવી. 'ઉડાવી' નથી બોલતું ).