ઉડાવી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉડાવી દેવું

  • 1

    ગુમ કરી દેવું.

  • 2

    વેડફી કાઢવું; ખર્ચી નાખવું.

  • 3

    (માથું ઇ૰ અંગ) કાપી નાંખવું; ઠાર કરવું.