ઉત્કંઠિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્કંઠિતા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (પતિને) મળવાને અંત્યત આતુર એવી.