ઉત્તેજન મળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તેજન મળવું

  • 1

    ઉત્તેજન દેવાવું.