ઉત્તરખંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરખંડ

પુંલિંગ

  • 1

    છેલ્લો વિભાગ યા ગ્રંથ.

  • 2

    ઉત્તરાખંડ; (સં.) હિમાલય પાસેનો ઉત્તર હિંદનો પ્રદેશ.