ઉત્તરદક્ષિણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરદક્ષિણ

વિશેષણ

  • 1

    ઉત્તર દક્ષિણ પેઠે સામસામે હોય એવું.