ઉત્તરબિંબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરબિંબ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ભભકવાળું કે તેવું કાંઈ જોયા બાદ તેનું બિંબ દેખાય તે; 'આફ્ટર-ઈમેજ'.