ઉત્તરમંદ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરમંદ્રા

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    ષડ્જ ગ્રામની મૂર્ચ્છના.