ઉત્તરમીમાંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરમીમાંસા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મીમાંસા દર્શનનો પાછલો ભાગ; વેદાંત.