ઉત્તરરાગણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરરાગણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાછલી રાત્રે ગાવાનો રાગ.