ઉત્તરાગ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરાગ્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    પૃથ્વીની ધરીનો ઉત્તર તરફનો છેડો.