ઉત્તરા ભાદ્રપદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરા ભાદ્રપદા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છવ્વીસમું નક્ષત્ર.