ઉત્તર આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તર આપવો

  • 1

    જવાબ આપવો; પૂછ્યા બાબતમાં કહેવું.

  • 2

    બચાવમાં કહેવું; રદિયો રજૂ કરવો.