ઉતપત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉતપત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +ઉત્પત્તિ; પેદાશ.

 • 2

  જન્મ.

 • 3

  મૂળ.

ઉત્પત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્પત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +ઉત્પત્તિ; ઉતપત; પેદાશ.

 • 2

  જન્મ.

 • 3

  મૂળ.