ગુજરાતી

માં ઉતપતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉતપત1ઉત્પત2

ઉતપત1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +ઉત્પત્તિ; પેદાશ.

 • 2

  જન્મ.

 • 3

  મૂળ.

ગુજરાતી

માં ઉતપતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉતપત1ઉત્પત2

ઉત્પત2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  +ઉત્પત્તિ; ઉતપત; પેદાશ.

 • 2

  જન્મ.

 • 3

  મૂળ.