ઉત્સર્ગતંત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્સર્ગતંત્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મળમૂત્રના ત્યાગને માટેનાં અંગોની શરીરની યોજના; તે બધાં અંગોના કામની વ્યવ્સ્થા.