ઉત્સવપ્રિય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્સવપ્રિય

વિશેષણ

  • 1

    ઉત્સવ માનવામાં પ્રેમવાળું; ઉત્સવનું શોખીન.