ઉત્સાહ રેડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્સાહ રેડવો

  • 1

    ઉત્સાહ ફેલાવવો; ઉત્સાહ પ્રેરવો કે પેદા કરવો.