ઉત્તરવહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરવહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉત્તરપત્ર; પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરનો પત્ર.