ઉદ્ગાર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ગાર કાઢવો

  • 1

    ઉચ્ચારવું; બોલવું (ભાવ કે લાગણી સાથે).