ઉદ્ગીતથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ગીતથ

પુંલિંગ

  • 1

    સામવેદની ઋચાઓ ગાવી તે.

  • 2

    સામવેદનો બીજો ભાગ.

  • 3

    ઓમકાર.