ઉદ્ઘાટનક્રિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ઘાટનક્રિયા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પહેલ પ્રથમ કાંઈ ઉઘાડવાની ક્રિયાવિધિ.