ઉદ્ઘાટનવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ઘાટનવિધિ

  • 1

    પહેલ પ્રથમ કાંઈ ઉઘાડવાની ક્રિયાવિધિ.