ઉદ્ઘાટનસમારંભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ઘાટનસમારંભ

પુંલિંગ

  • 1

    ઉદ્ઘાટન વિધિને અંગેનો ઉત્સવ.