ઉદ્દીપન વિભાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્દીપન વિભાવ

પુંલિંગ

કાવ્યશાસ્ત્ર
  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર
    રસનું ઉદ્દીપન કરનાર વિભાવ.