ઉદ્યોગશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્યોગશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જ્યાં ઉદ્યોગો શીખવાતા હોય તેવી શાળા; કલાભવન.