ઉંદરડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદરડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉંદરની માદા.

  • 2

    નાનો ઉંદર.