ઉદરધમનિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદરધમનિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પેટની ધોરી નસ.