ઉદરે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદરે આવવું

  • 1

    પેટે જનમવું; અવતરવું.