ઉદર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદર ભરવું

  • 1

    પેટમાં ખોરાક પૂરવો; ખાવું.

  • 2

    ગુજારો કે નિર્વાહ કરવો.