ઉદ્વાહન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્વાહન

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉદ્વાહ; વિવાહ; લગ્ન.

 • 2

  ઊંચે લઈ જવું તે.

 • 3

  એક જગાએથી બીજે લઈ જવું તે.

 • 4

  વિવાહ- લગ્નની ક્રિયા.