ઉદ્વાહિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્વાહિત

વિશેષણ

  • 1

    પરણાવેલું.

  • 2

    ઊંચું કરેલું.

ઉદ્વાહિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્વાહિત

પુંલિંગ

  • 1

    સંગીતમાં એક અલંકાર.