ઉદાહરણ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદાહરણ આપવું

  • 1

    દાખલો રજૂ કરવો, કહેવો કે ટાંકવો.