ઉધરસ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધરસ ખાવી

  • 1

    ખાંસવું; (કફ કાઢવા કે ગળું સાફ કરવા) ખૂં અવાજ કરવો.