ઉધરસ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધરસ થવી

  • 1

    ઉધરસનું દરદ થવું.