ઉધાનપડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાનપડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉધાનરોગની પડી-ઔષધી.

  • 2

    તેરની સંખ્યાનો સંકેત.