ઉધાયેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાયેલું

વિશેષણ

  • 1

    ઊધઈથી ખવાયેલું.

    જુઓ ઊધઈ