ઉધારવેચાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધારવેચાણ

  • 1

    ઉધારે રાખીને કરેલું વેચાણ; 'ક્રેડિટ સેલ'.