ઉધારવ્યવહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધારવ્યવહાર

  • 1

    ઉધાર રાખી કરાતી લેવડ દેવડ; 'ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન'.