ઉધારહવાલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધારહવાલો

  • 1

    'કોન્ટ્રાડેબિટ'.