ઉધાર આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાર આપવું

  • 1

    રોકડાં નાણાં લીધા વિના, કિંમત લેવી બાકી રાખી આપવું, વેચવું; ધીરવું.